úradné preklady

...so zabezpečením tlmočníckej techniky

Konzekutívne tlmočenie je dávno využívaným a najpoužívanejším spôsobom tlmočenia. Využíva sa pri dorozumení malého počtu zúčastnených alebo na menších konferenciách s malým počtom účastníkov. Jeho výhody sú v tom, že k nemu nie je potrebná technika (špeciálne kabíny, slúchadlá), mínusom – nevyhnutné pauzy v prejave hovoriaceho, aby tlmočník mohol preložiť fragment reči.

Tlmočenie môže byť jednosmerné i obojsmerné. Obojsmerné tlmočenie si vyžaduje umenie rýchlo sa preorientovať z jedného jazyka na druhý a tiež nevyhnutnú perfektnú znalosť oboch jazykov. Preto nie je zvláštnosťou, ak si na obchodné stretnutie zoberie každá strana svojho tlmočníka. Eliminuje sa tým riziko nesprávnej interpretácie a následného nesprávneho pochopenia na minimum.

Simultánne tlmočenie je známe od Norimberského procesu z roku 1945. Vôbec prvýkrát sa použil tento spôsob vzhľadom na nutnosť prekladať naraz do niekoľkých jazykov (nemčina, angličtina, francúzština a ruština).

Celý článok nájdete tu: http://www.sochorek.cz/cz/pr...

Pošlite nám vaše dokumenty e-mailom Máte ďalšie otázky?

Text na preklad nám môžete poslať e-mailom, doručiť na USB kľúči (alebo inom médiu) alebo v tlačenej podobe priamo do kancelárie. Klientom z Bratislavy môžeme poň poslať kuriérsku službu...

viac info

Úradne overený preklad, tiež nazývaný "súdny preklad", u laickej verejnosti známy ako "preklad s guľatou pečiatkou" je preklad, pri ktorom sa pôvodný dokument neoddeliteľne zviaže s prekladom...

viac info

Konzekutívne tlmočenie je dávno využívaným a najpoužívanejším spôsobom tlmočenia. Využíva sa pri dorozumení malého počtu zúčastnených alebo na menších konferenciách s malým počtom účastníkov.

viac info

Po vyhotovení a korektúre prekladu vášho textu sme pripravení zabezpečiť pre vás aj jeho vizuálne spracovanie vrátane prípravy pre tlačový výstup. Výsledný dokument tak bude z vizuálneho hľadiska vernou kópiou originálu.

viac info