grafika

Po vyhotovení a korektúre prekladu vášho textu sme pripravení zabezpečiť pre vás aj jeho vizuálne spracovanie vrátane prípravy pre tlačový výstup. Vytvoríme tak nielen dokonalú kópiu originálneho dokumentu, ale výstup pripravíme tak, aby boli vaše materiály použiteľné na ďalšiu prezentáciu.

V agentúre VERBA sme pripravení zabezpečiť komplexné grafické služby, pričom k jednotlivým neoddeliteľným fázam pristupujeme s ohľadom na vaše požiadavky, inak povedané, nemáme vytvorený zoznam služieb, ktoré sme schopní zabezpečiť, snažíme sa poskytnúť našim klientom všetky služby súvisiace s prekladom dokumentov do cudzích jazykov, k čomu častokrát pratrí aj kreatíva, alebo prispôsobenie vizuálu pre konkrétny trh (v rôznych častiach sveta osloví vašu cieľovú skupinu iná podoba vašich materiálov). Či už teda potrebujete graficky spracovať brožúru, leták, prospekt alebo knihu, výstupným formátom pre vás budú súbory, ktoré stačí preposlať reklamnej alebo printovej agentúre.

Ideálnou formou dodania vašich dokumentov je priame doručenie ich zdrojového súboru v editovateľnom formáte (neuzamknuté PDF, formát programu Adobe Illustrator - AI, Photoshop - PSD, Indesign - INDD...). Grafické spracovanie vašich dokumentov sme schopní pripraviť aj na základe originálnych materiálov dodaných fyzicky v tlačovej podobe.

V prípade vášho záujmu o bezplatné vyhotovenie cenovej kalkulácie na grafické služby nás, prosím, kontaktujte. Ceny grafických služieb sa odvíjajú od náročnosti vizuálneho spracovania podkladových materiálov a ich celkového objemu. V prípade väčších objemov, či pravidelných odberov radi pristúpime k individuálnym partnerským podmienkam.

Pošlite nám vaše dokumenty e-mailom Máte ďalšie otázky?

Text na preklad nám môžete poslať e-mailom, doručiť na USB kľúči (alebo inom médiu) alebo v tlačenej podobe priamo do kancelárie. Klientom z Bratislavy môžeme poň poslať kuriérsku službu...

viac info

Úradne overený preklad, tiež nazývaný "súdny preklad", u laickej verejnosti známy ako "preklad s guľatou pečiatkou" je preklad, pri ktorom sa pôvodný dokument neoddeliteľne zviaže s prekladom...

viac info

Konzekutívne tlmočenie je dávno využívaným a najpoužívanejším spôsobom tlmočenia. Využíva sa pri dorozumení malého počtu zúčastnených alebo na menších konferenciách s malým počtom účastníkov.

viac info

Po vyhotovení a korektúre prekladu vášho textu sme pripravení zabezpečiť pre vás aj jeho vizuálne spracovanie vrátane prípravy pre tlačový výstup. Výsledný dokument tak bude z vizuálneho hľadiska vernou kópiou originálu.

viac info