preklady

Ktorý prekladateľ je na vyhotovenie technického prekladu vhodnejší? Inžinier, ktorý je odborníkom v danej oblasti, alebo lingvista, ktorý chápe problematiku? V agentúre VERBA sa snažíme spojiť v pracovnom tandeme prekladateľ – korektor, ktorí na projekte pracujú, oba elementy. Na preklade pracuje prekladateľ – odborník, následne text koriguje lingvista, v prípade potreby rodený hovorca.

Technické príručky, manuály, propagačné materiály, firemné brožúry, plagáty, analýzy vám po vyhotovení jazykovej mutácie následne profesionálne graficky spracujeme a vytvoríme identickú kópiu vami zaslaného originálneho dokumentu. Graficky spracovaný preklad Vám môžeme odovzdať v rôznych formátoch. Ak máte záujem o grafické spracovanie vašich materiálov pre digitálny či tlačový výstup, ponúkame vám túto službu i samostatne, bez väzby na preklad.

Pošlite nám vaše dokumenty e-mailom

Prekladateľská agentúra VERBA má vynikajúcu základňu prekladateľov so skúsenosťami vo finančnej a účtovníckej oblasti. Ponúkame vám preklad účtovných závierok, súvah, finančných analýz, ale i kúpno-predajných zmlúv, zmluvných podmienok, prevodov obchodných podielov, nájomných zmlúv atď.

Pošlite nám vaše dokumenty e-mailom

V prípade, že nepotrebujete úradný preklad (overený súdnym prekladateľom), ponúkame vám možnosť potvrdenia správnosti a hodnovernosti prekladu prekladateľskou agentúrou VERBA. Overenie prekladu prekladateľskou agentúrou VERBA garantuje, že preklad v plnej miere zodpovedá originálu a vyjde vás podstatne lacnejšie ako úradný preklad.

Pošlite nám vaše dokumenty e-mailom

Prekladateľských agentúr je na trhu veľa. Ako si vybrať, aby ste boli s jej službami spokojní? Riešením môže byť skúšobný preklad. Slúži na to, aby ste si mohli overiť bezchybnú kvalitu prekladov prekladateľskej agentúry VERBA. Skúšobný preklad ponúkame klientom, ktorí majú záujem o dlhodobú spoluprácu s prekladateľskou agentúrou VERBA, alebo majú záujem o preklad viac ako 50 normostrán textu. Vyhotovuje sa zdarma a má rozsah do 1 normostrany.

Pošlite nám vaše dokumenty e-mailom

Pokiaľ máte záujem o vyhotovenie skúšobného prekladu, spojte sa s nami telefonicky na číslach 02/52 4444 28 či 0902 312 055, alebo nám pošlite správu e-mailom na adresu verba@verba.sk

Máte ďalšie otázky?

Text na preklad nám môžete poslať e-mailom, doručiť na USB kľúči (alebo inom médiu) alebo v tlačenej podobe priamo do kancelárie. Klientom z Bratislavy môžeme poň poslať kuriérsku službu...

viac info

Úradne overený preklad, tiež nazývaný "súdny preklad", u laickej verejnosti známy ako "preklad s guľatou pečiatkou" je preklad, pri ktorom sa pôvodný dokument neoddeliteľne zviaže s prekladom...

viac info

Konzekutívne tlmočenie je dávno využívaným a najpoužívanejším spôsobom tlmočenia. Využíva sa pri dorozumení malého počtu zúčastnených alebo na menších konferenciách s malým počtom účastníkov.

viac info

Po vyhotovení a korektúre prekladu vášho textu sme pripravení zabezpečiť pre vás aj jeho vizuálne spracovanie vrátane prípravy pre tlačový výstup. Výsledný dokument tak bude z vizuálneho hľadiska vernou kópiou originálu.

viac info