Prekladáme kombinácie nasledujúcich jazykov

nemčina
angličtina
francúzština
maďarčina
čeština
španielčina
srbčina
rumunčina
poľština
taliančina
chorvátčina
ruština
ukrajinčina
slovinčina
bulharčina
čínština
holandčina
arabčina

Prečo práve my?

  • Rôzne odbory: technika, ekonómia, účtovníctvo, právo, marketing, medicína.
  • Široká databáza prekladateľov: veľké rozsahy odovzdané v krátkom čase.
  • Preklady všetkých európskych a balkánskych jazykov, arabčiny, čínštiny, vietnamčiny.
  • Grafické spracovanie novej jazykovej verzie presne podľa originálu.
  • Garancia dodržania dohodnutého termínu odovzdania.
  • Korektúra prekladu druhým prekladateľom bez navýšenia základnej ceny.
  • Bezpečné doručenie tlačených materiálov kuriérskou službou.
  • Práca počas víkendov, sviatkov a v noci.

Prehľad našich služieb

Preklady

Text na preklad nám môžete poslať e-mailom, faxom, doručiť na USB kľúči (alebo inom médiu) alebo v tlačenej podobe priamo do kancelárie. Klientom z Bratislavy môžeme poň poslať kuriérsku službu...

Súdne preklady

Úradne overený preklad, tiež nazývaný "súdny preklad", u laickej verejnosti známy ako "preklad s guľatou pečiatkou" je preklad, pri ktorom sa pôvodný dokument neoddeliteľne zviaže s prekladom...

Tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie je dávno využívaným a najpoužívanejším spôsobom tlmočenia. Využíva sa pri dorozumení malého počtu zúčastnených alebo na menších konferenciách s malým počtom účastníkov.

Korektúry

Vyhotovený preklad je podrobený korektúre, za ktorú si neúčtujeme zvláštny príplatok. Korektor sa zameriava na všetky možné chyby (gramatické, štylistické, odborné), takže výsledkom je text, ktorý nepotrebuje ďalšiu úpravu.

Grafika

Po vyhotovení a korektúre prekladu vášho textu sme pripravení zabezpečiť pre vás aj jeho vizuálne spracovanie vrátane prípravy pre tlačový výstup. Naši grafickí dizajnéri tak vytvoria nielen dokonalú kópiu...

Prekladáme aj pre...